Serum Phospholipase A2-IIA, hs-CRP, and Lipids in Women With Subclinical Hypothyroidism

CITEDBY Reports

  1. Ying Wang, Shaoyan Si, Junli Liu, Zongye Wang, Haiying Jia, Kai Feng, Lili Sun, Shu Jun Song, Manuel Portero-Otin, . The Associations of Serum Lipids with Vitamin D Status. PLOS ONE, 2016; 11(10): e0165157.
    Crossref
  2. Yan Zhang, Bing-chang Zhang, Jin Xu, Meng Zhao, Zhe Wang, Yong-feng Song, Hai-qing Zhang, Ling Gao, Qun-ye Zhang, Jia-jun Zhao, . Thyroxine therapy ameliorates serum levels of eicosanoids in Chinese subclinical hypothyroidism patients. Acta Pharmacologica Sinica, 2016; 37(5): 656.
    Crossref