Archive - International Journal of Endocrinology and Metabolism: Oct 2015, 13 (4), 8 articles.

AUTHORS

Lifen Chen, Ruifang Wang, Wei Wang, Wenli Lu, Yuan Xiao, Defen Wang, et al.

Final Published scheduled for 13 (4)

AUTHORS

Shirin Rajabi, Zohreh Mazloom, Ali Zamani, Hamid Reza Tabatabaee

Final Published scheduled for 13 (4)

AUTHORS

Sima Masudi, Parvin Yavari, Yadollah Mehrabi, Fereidoun Azizi, Davood Khalili, Farzad Hadaegh

Final Published scheduled for 13 (4)

AUTHORS

Shervin Assari, Maryam Moghani Lankarani, Cleopatra Howard Caldwell, Marc Zimmerman

Final Published scheduled for 13 (4)

AUTHORS

Shervin Assari, Maryam Moghani Lankarani, Mohammad Reza Malekahmadi, Cleopatra Howard Caldwell, Marc Zimmerman

Final Published scheduled for 13 (4)

AUTHORS

Pantea Nazeri, Mohammad Ali Norouzian, Parvin Mirmiran, Mehdi Hedayati, Fereidoun Azizi

Final Published scheduled for 13 (4)

AUTHORS

Mamtha Balla, Ram M. Jhingan, Daniel J. Rubin

Final Published scheduled for 13 (4)

AUTHORS

Zahra Nozhat, Mehdi Hedayati, Feridoun Azizi

Final Published scheduled for 13 (4)